บริจาคให้โครงการ Angel Miracle

บาท
เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

รู้หรือไม่......มีเด็กบางกลุ่ม..
ที่ถึงแม้พ่อแม่จะรักแค่ไหน...
ก็กอดไม่ได้

เพราะพวกเขาต้องนอนในโรงพยาบาล
โดยมีสายน้ำเกลือระโยงระยางอยู่ในตู้อบ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือคนทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อ โรงพยาบาลเด็ก
เป็นสถานพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การรักษา
เฉพาะผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี

มีผู้ป่วยนอกมารับบริการ

เฉลี่ยปีละ 400,000 ราย/ปี

ผู้ป่วยในปีละ 18,000 ราย/ปี

ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคยุ่งยากซับซ้อน อาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาทและสมอง ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกพิการ

และเป็นผู้ป่วย ที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ จากทั่วประเทศ

เนื่องจาก จำเป็นต้องได้รับการรักษาเฉพาะทาง โรงพยาบาลเด็ก จึงเป็นเสมือน
จุดสุดท้ายในการให้การรักษาโรคยุ่งยากซับซ้อนในผู้ป่วยเด็กไทย

กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลเด็ก ยังสามารถเป็นที่พึ่ง ของคนไข้เด็กป่วยที่ยากไร้ โรคยุ่งยากซับซ้อน
ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงที

โครงการที่รอการสนับสนุน

ข่าวสาร

ผู้ใหญ่ใจดี

ช่อง 3 สนับสนุนโครงการ Angle Miracle มอบตู้อบ

11 พฤศจิกายน 2565

มุมนี้มีประโยชน์

เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูแลลูกน้อย รวมถึงคำถาม-ตอบ
ที่คนเป็นพ่อแม่อยากรู้มารวมไว้ให้ท่านได้เลือกอ่าน

สนับสนุนของที่ระลึกมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

สนใจสนับสนุนของที่ระลึกจากกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก มี 3 ช่องทาง

Cocoon Collection ออกแบบโดย ครูปาน สมนึก คลังนอก

ร่วมให้โอกาสเด็กไทย เข้าถึงการรักษา