บริจาคให้โครงการ ช่วยน้องให้มองเห็น

บาท
บาท
e-Donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
รองรับการบริจาคผ่าน
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
บัตรเครดิต/เดบิต, วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด
QR e-Donation

รู้หรือไม่...... มีเด็กบางกลุ่ม..
ที่ถึงแม้พ่อแม่จะรักแค่ไหน...
ก็กอดไม่ได้

เพราะพวกเขาต้องนอนในโรงพยาบาล
โดยมีสายน้ำเกลือระโยงระยางอยู่ในตู้อบ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือคนทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อ โรงพยาบาลเด็ก
เป็นสถานพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การรักษา
เฉพาะผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี

มีผู้ป่วยนอกมารับบริการ

เฉลี่ยปีละ 250,000 ราย/ปี

ผู้ป่วยในปีละ 18,000 ราย/ปี

ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคยุ่งยากซับซ้อน อาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาทและสมอง ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกพิการ

และเป็นผู้ป่วย ที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ จากทั่วประเทศ

เนื่องจาก จำเป็นต้องได้รับการรักษาเฉพาะทาง โรงพยาบาลเด็ก จึงเป็นเสมือน
จุดสุดท้ายในการให้การรักษาโรคยุ่งยากซับซ้อนในผู้ป่วยเด็กไทย

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลเด็ก ยังสามารถเป็นที่พึ่ง ของคนไข้เด็กป่วยที่ยากไร้ โรคยุ่งยากซับซ้อน
ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงที

สร้างอนาคตของชาติ
สร้างสุขภาพเด็กไทย ให้แข็งแรง

โครงการที่รอการสนับสนุน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
สะพานบุญคนใจดี
คุณสามารถสร้างโครงการดีๆ ด้วยหน้าเว็บไซต์
ที่คุณดีไซน์ได้เอง

สนใจร่วมเปิดเพจสะพานบุญชวนทำดี

สร้างเพจสะพานบุญ  

สนับสนุนของที่ระลึกมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

Cocoon Collection ออกแบบโดย ครูปาน สมนึก คลังนอก

กิจกรรม CSR

เว็บไซต์บริจาค
ที่มากกว่า การบริจาค

ร่วมให้โอกาสเด็กไทย  เข้าถึงการรักษา