Heart Heroes เปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน

Heart Heroes เปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน

เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการ
แต่กำเนิด
เป็นฮีโร่สุขภาพดี

บริจาคให้โครงการ Heart Heroes
ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง

บาท
บาท
e-Donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
รองรับการบริจาคผ่าน
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
บัตรเครดิต/เดบิต, วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด
QR e-Donation

เพราะเสียงเต้นของหัวใจ
ประเมินมูลค่าไม่ได้

แต่เงินเพียงเล็กน้อยของท่าน
สามารถยืดอายุการเต้นของหัวใจ
ให้กับชีวิตน้อยๆ ได้

กว่าครึ่งหนึ่งผู้ป่วยหัวใจพิการแต่กำเนิด จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจเพื่อแก้ไขความผิดปกติ ต่างๆ ในห้องหัวใจ แต่ด้วยความซับซ้อนของโรคทำให้ไม่สามารถทำการผ่าตัดรักษาให้หายขาดได้ใน ครั้งเดียว ประมาณกว่าร้อยละ ๒๐ ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วจำเป็นต้องผ่าตัดซ้ำ ซึ่งในแต่ ละครั้งที่ผ่าตัดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อหัวใจและระบบอื่นๆของร่างกายเด็กมากขึ้นตามไปด้วย

แต่ละปีประเทศไทยจะมีผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดใหม่ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจกว่า

4,000 ราย

ได้รับการผ่าตัดไปแล้วประมาณ

800 ราย

แต่จำเป็นต้องกลับมารับการผ่าตัดซ้ำอีกครั้ง ทำให้ศัลยแพทย์โรคหัวใจและ ทรวงอกไม่สามารถให้การรักษาผู้ป่วยทั้งเก่าและใหม่ได้ทัน ทำให้ผู้ป่วยบาง รายเกิดผลแทรกซ้อนระหว่างรอคอยจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่สุด

ปัญหาของลิ้นหัวใจที่ส่งเลือดไปที่ปอดรั่ว (Pulmonary regurgitation) เป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ต้องได้รับการผ่าตัดซ้ำบ่อยที่สุด ประมาณได้ว่า ทุกๆ 10 ปี ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจใหม่ ทดแทนลิ้นหัวใจเดิมที่เสื่อมสภาพลง

หนึ่งในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักซึ่งถือเป็นหัวใจและเป้าหมายสำคัญสูงสุดของศูนย์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คือการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กโรคหัวใจ ให้กลับมามีชีวิต อย่างเป็นปกติสุข มีสุขภาพแข็งแรง เป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติ เมื่อเขาเหล่านั้น ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ การเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวนเป็นทางเลือกสำคัญที่จะช่วยลดเวลาการรอ คอย และลดความเสี่ยงของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่จะต้องทำการผ่าตัดซ้ำ เนื่องจากว่าลิ้นหัวใจ พัลโมนารีเทียมแต่ละชิ้น จะมีราคาค่อนข้างแพง ผู้ป่วยยากไร้ที่ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล จึงมักขาดโอกาสในการรักษาด้วยวิธีนี้

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้จัดทำโครงรับบริจาคเพื่อสนับสนุน การเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ที่มีฐานะยากไร้และมี ความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจซ้ำ

4,000

คือจำนวนผู้ป่วยใหม่โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ต้องได้รับการผ่าตัดในแต่ละปี

800 ราย

คือจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้ว แต่จำเป็นต้อง ผ่าตัดซ้ำ

20 %

ของผู้ป่วยจำเป็นต้องผ่าตัดซ้ำ และทุกครั้งที่ผ่าตัดจะ เพิ่มความเสี่ยงเกิดภาวะ แทรก ซ้อนต่อหัวใจและ ระบบอื่นๆ ในร่างกายเด็ก

ทุกๆ 10 ปี

ผู้ป่วยหัวใจพิการแต่กำเนิด จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด เปลี่ยนลิ้นหัวใจใหม่ ทดแทนลิ้นหัวใจเดิมที่เสื่อมสภาพลง

2556

คือปีพ.ศ. ที่โรงพยาบาลเด็ก ริเริ่มการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ชนิด ขยายตัวได้เองผ่านทางสายสวน (self-expandable percutaneous pulmonary valve) ทดแทนการผ่าตัด

24

คือจำนวนผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวนโดยไม่ ต้องผ่าตัดซ้ำ จากการติดตามต่อเนื่องกว่า 6 ปี หลังจากเปลี่ยนลิ้น หัวใจ ผู้ป่วยทั้งหมดกลับมามีชีวิตที่เป็นปกติ ไม่เป็นภาระต่อ ครอบครัว

20 ราย

คือจำนวนผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลเด็ก ยังรอการ เปลี่ยนลิ้นหัวใจ ทางสายสวน ซึ่งในการผ่าตัดแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

700,000 บาท

คือค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวนให้ผู้ป่วยเด็กแต่ละคน

ประโยชน์ของโครงการ

ผู้ป่วยเด็กจำนวน 10 คน
ที่ยังรอคิวการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

ได้รับโอกาสเข้ารับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน

 • ฮีโร่คนใหม่คนที่ 1 ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแล้ว

  “ผมเหนื่อยไม่สามารถใช้ชีวิตตามวัยแบบเพื่อนๆ ได้เลย ต้องหยุดเรียนบ่อยมาก จะนอนราบก็นอนไม่ได้ จนเริ่มมีอาการหัวใจวายและโตมากขึ้น ย่าก็กังวลมาก หมอแจ้งย่ากับผมว่า จะช่วยรักษาด้วยการสวนหัวใจ เพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจใหม่ ทดแทนลิ้นหัวใจที่รั่วนั้น โดยเงินบริจาคจะช่วยสนับสนุนค่ารักษาในครั้งนี้ ผมและย่ากราบขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ทำให้ผมและย่าได้มีความสุขในวันนี้ครับ” น้องอภิศักดิ์

 • ฮีโร่คนใหม่คนที่ 2 ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแล้ว

  “โรงพยาบาลเด็กรับเข้าเป็นคนไข้โรคหัวใจมาตั้งแต่เล็กๆ ผ่านการผ่าตัดเปิดหน้าอกตอนช่วง 8 ปีนึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นยังจำติดในใจทั้งความรู้สึกกลัวและเจ็บ ครั้งที่สอง ก็คิดในใจว่าเราจะมีแผลที่อกเหมือนครั้งก่อนอีกหรือ มันเจ็บมันกลัว และกว่าจะฟื้นหลังผ่าตัดแม่ก็ห่วงมากเพราะมันเป็นความเสี่ยง เมื่อก่อนจะทำอะไรก็ลำบากเพราะเราเหนื่อยง่าย แต่หลังจากได้รับการช่วยเหลือจากทีมคุณหมอพี่พยาบาล ได้เข้ารับการสวนหัวใจ หนูได้กลับไปเรียนหนังสือในด้านที่รักและตามที่ฝันไว้จนจบปริญญาตรีด้านบัญชี ตอนนี้ได้ทำทุกอย่างเหมือนที่คนปกติเขาทำกัน ไม่เหนื่อย ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนป่วยเลยค่ะ มีความสุขมากค่ะ ขอบคุณมูลนิธิ และคุณหมอพี่พยาบาลที่อยู่เคียงข้างให้กำลังใจครอบครัวเราตั้งแต่ยังเล็กๆจนทุกวันนี้ หนูสัญญาจะทำประโยชน์ให้กับสังคมเหมือนที่หนูเคยได้รับโอกาสค่ะ” น้องสลาลิน

 • ฮีโร่คนใหม่คนที่ 3 ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแล้ว

  รักษาโรคหัวใจที่โรงพยาบาลเด็กตั้งแต่อายุ5 เดือน โดยทำผ่าตัดหัวใจปี2553 เมื่อปี62 มีอาการเหนื่อยมากขึ้น พบว่ามีลิ้นหัวใจรั่วมากขึ้น ในปี 63 ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เข้ารับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน น้องรวงข้าว

 • ฮีโร่คนใหม่คนที่ 4 ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแล้ว

  “บางครั้งเริ่มมีอาการหัวใจโตขึ้น จนกระทั่งได้โครงการ Heart Heroes มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มาสนับสนุนให้เข้ารับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน ทดแทนลิ้นหัวใจที่่รั่วเดิม ผมรู้สึกมีความสุขกับชีวิตประจำวันมากขึ้น พ่อแม่สบายใจขึ้น ผมขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน แพทย์ พยาบาล บุคลากร ที่ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกวิถีทาง รวมถึงผู้ใจบุญทุกท่าน ที่มอบหัวใจดวงใหม่ช่วยชีวิตผมครับ” น้องณัฐวุฒิ

 • ฮีโร่คนใหม่คนที่ 5 ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแล้ว

  “เมื่อก่อนเครียดมากครับ ใครก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจมีโอกาสเสียชีวิตได้ตลอดเวลา และเขาก็เป็นเด็กด้วย หมอบอกว่าน้องมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ โรงพยาบาลใกล้บ้านเครื่องมือก็ยังไม่มี เลยทำเรื่องส่งตัวมาโรงพยาบาลเด็ก ตอนนั้นเข้าใจว่าต้องผ่าเปิดหน้าอก ก็เลยกลัวแค่นึกสภาพว่า ผ่าเปิดมันต้องเห็นแผล มันก็ตกใจ ออกมามีทั้งสายออกซิเจน สายน้ำเกลือเต็มไปหมด แต่หมอบอกว่า ตอนนี้มีการผ่าแบบสมัยใหม่ ที่ไม่ต้องผ่าแบบเปิดเหมือนแต่ก่อนแล้ว ก็ดีใจมาก ความเสี่ยงก็น้อยมากแค่10% ตอนนั้นผ่าเปิดก็ 50-50 เลย หลังผ่าน้องต้าดีขึ้น จากเมื่อก่อนเดินไปไหนนิดก็เหนื่อย ตอนนี้วิ่งเล่นได้เหมือนเด็กทั่วไป อยากให้เด็กๆที่เป็นเหมือนน้องต้าได้รับโอกาสแบบต้า ได้เล่นออกกำลังกายได้” พ่อน้องต้า

ร่วมสร้าง
ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง
เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิด
เป็นฮีโร่สุขภาพดี

ร่วมให้โอกาสเด็กไทย เข้าถึงการรักษา