พลังเด็กจิตอาสา

พลังบุญของวัยรุ่น คือแสงแห่งความหวัง มาร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์ให้กับผู้ป่วยเด็กที่กำลังต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยอย่างกล้าหาญกันนะคะ

Teens, let your volunteer spirit shine bright! Together, we can create miracles for the brave little hearts battling illness.