Hug for Hope รักต้องกอด

Hug for Hope รักต้องกอด

Hug for Hope

รักต้องกอด

บริจาคให้โครงการ
Hug for Hope รักต้องกอด

บาท
บาท
e-Donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
รองรับการบริจาคผ่าน
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
บัตรเครดิต/เดบิต, วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด
QR e-Donation

“เราไม่ได้อุ้มออกจากโรงพยาบาลเหมือนพ่อแม่คนอื่น
เพราะเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนด
อยากจะกอด อยากจะหอม อยากจะจับ
แต่ตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้ ได้แค่ยืนอยู่ข้างๆ ตู้อบ”

สร้างอนาคตของชาติ
สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

ประเทศไทยในแต่ละปี
มีทารกเกิดใหม่ปีละ
700,000 คน

ในจำนวนดังกล่าวเป็น
ทารกเกิดก่อนกำหนด ประมาณ
100,000 คน

ยังพบภาวะพิการแต่กำเนิดถึง 3% อาทิ

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภาวะแขนขาพิการ ปากแหว่งเพดานโหว่ กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ภาวะน้ำคั่งในสมองแต่กำเนิด

ร่วมบริจาคเพื่อพัฒนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็ก
ให้พร้อมเป็นหลักของประเทศในการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมถึงทารกคลอดก่อนกำหนดอย่างครบวงจร

ร่วมมอบโอกาสแก่ผู้ป่วยเด็ก
ให้คืนสู่อ้อมกอดครอบครัว

ร่วมให้โอกาสเด็กไทย เข้าถึงการรักษา