Angel Miracle ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ ให้ทารกคลอดก่อนกำหนด

โครงการ Angel Miracle ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจให้ทารกคลอดก่อนกำหนด
เพราะปาฏิหารย์ ไม่ต้องการเวทย์มนต์ เราทุกคน...เป็น Angel Miracle ได้

บริจาคให้โครงการ Angel Miracle

บาท
บาท
เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
รองรับการบริจาคผ่าน

ยามเจ็บป่วย...สิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุด
คือใครสักคนอยู่เคียงข้าง
ทารกคลอดก่อนกำหนดก็เช่นเดียวกัน
...ทุกวินาทีที่ผ่านไป หมายถึง โอกาสรอดชีวิตที่หนูน้อย
จะได้หวนคืนสู่อ้อมกอดของพ่อแม่...

ร่วมบริจาคเพื่อโครงการ

Angel Miracle ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ ให้ทารกคลอดก่อนกำหนด
ด้วยการบริจาคเพื่อจัดซื้อ “ตู้อบ” ช่วยเหลือทารกคลอดก่อนกำหนด

คงจะดีหากในโมงยามแห่งความอ้างว้างนั้น ทารกคลอดก่อนกำหนดจะได้รับแรงใจจากผู้คนในสังคม มอบโอกาสให้หนูน้อยมีลมหายใจต่อไป เปรียบเหมือน Angel Miracle นางฟ้าประจำกายของเด็กน้อย ที่สร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นได้ แม้ไม่มีเวทมนต์คาถาใด ๆ

ปาฏิหาริย์ที่มาจากใจ คือ ผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ ด้วยการต่อลมหายใจเพื่อให้ทารกคลอดก่อนกำหนด ได้กลับคืนสู่อ้อมกอดพ่อแม่ และเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติได้ต่อไป

ร่วมบริจาคเพื่อโครงการ Angel Miracle

ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ ให้ทารกคลอดก่อนกำหนด ด้วยการบริจาคเพื่อจัดซื้อ “ตู้อบ” ช่วยเหลือทารกคลอดก่อนกำหนด ปรับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมให้เหมือนอยู่ในครรภ์มารดา และปกป้องทารกจากการเคลื่อนย้ายที่อาจทำให้เกิดอันตราย เพื่อรอให้ทารกพร้อมหายใจได้เอง ไม่หอบ น้ำหนักตัวดีขึ้น ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เพื่อกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัย

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็ก ศูนย์กลางการดูแลเด็กทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจร

สถานการณ์เด็กพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย ว่าปัจจุบันไทยมีทารกแรกเกิดประมาณ 500,000 รายต่อปี เป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับความพิการประมาณ 24,000-40,000 ราย ซึ่งความพิการแต่กำเนิดหรือความผิดปกติแต่กำเนิด (Birth Defects) ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติและเป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก เพราะการที่ไทยมีผู้พิการในครอบครัวย่อมส่งผลกระทบทางจิตใจของผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ทั้งก่อให้เกิดภาระในด้านสุขภาพต่อผู้ป่วย รวมถึงส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม จนถึงระดับประเทศ ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และที่สำคัญความพิการแต่กำเนิดยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กทารกมากถึงร้อยละ 20-30 ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงมาก อาทิ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด / ความผิดปกติทางโครโมโซม /ความพิการกล้ามเนื้อ แขนขา /ปากแหว่ง เพดานโหว่ /ความพิการทางสมอง

ซึ่งทารกกลุ่มนี้ต้องเข้ารับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดภายในควบคุมอุณหภูมิร่างกายทารกเรียกสั้นๆ ว่า “ตู้อบ” “ดูแลชีวิตเล็กๆ ในตู้อบ”

เพราะทารกคลอดกำหนด มักมีอาการแทรกซ้อนต่างๆ อาทิ ภาวะปอดไม่สมบูรณ์ ทำให้หยุดหายใจ ภาวะโรคปอดเรื้อรัง ปัญหาลำไส้ การติดเชื้อในกระแสเลือด การมองเห็น การได้ยิน รวมทั้งพัฒนาการโดยรวมและน้ำหนักตัวที่น้อยของทารก เป็นต้น ซึ่งบางรายอาจต้องผ่าตัดหรือช่วยชีวิตทารกอย่างเร่งด่วน

ประโยชน์ของโครงการ

ตู้อบสมัยใหม่มีเทคโนโลยี เพื่อช่วยเหลือทารกคลอดก่อนกำหนด มีระบบควบคุมอุณหภูมิทารก ทั้งวิธีใช้ อุณหภูมิกาย หรือใช้อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในตู้อบเปรียบเสมือนยังอยู่ภายในท้องแม่

การควบคุมอุณหภูมิกายของทารกเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ทารกที่บอบบางต้องได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิร่างกายที่ไม่คงที่ ตู้อบจะช่วยควบคุมอุณหภูมิทารกให้คงที่นับเป็นผู้ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของทารกได้

เพราะปาฏิหาริย์ไม่ต้องการเวทมนต์
และทุกคนเป็น Angel Miracle ได้
มาร่วมสร้างปาฏิหาริย์ด้วยกันนะคะ
ยอดบริจาคทั้งหมด (บาท) 5,256,817