ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย

โครงการ ช่วยน้อง ให้มองเห็น

บาท
บาท
e-Donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
รองรับการบริจาคผ่าน
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
บัตรเครดิต/เดบิต, วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด
QR e-Donation

โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด
เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย

วินาทีที่ทารกคลอดออกมาสู่โลกกว้าง
หนูน้อย โหยหาสัมผัสรักจากแม่

แต่ทว่า ...ในโลกที่มืดมิด
ไม่มีโอกาสเห็น แม้เพียงรอยยิ้มของแม่...

ปัญหาตาบอดและสายตาพิการในเด็ก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ จากการประมาณการขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2545 พบว่ามีจำนวนเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีตาบอดทั่วโลกประมาณ 1.4 ล้านคน

ซึ่งในจำนวนนี้ประมาณ 500,000 คน อยู่ในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าจำนวนเด็กตาบอดจะเป็นจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่น แต่จะทำให้เกิดการสูญเสียทั้งต่อตัวเด็ก ครอบครัว และประเทศชาติอย่างมหาศาล เพราะเด็กตาบอดจะมีชีวิตอยู่นานกว่าผู้ใหญ่ตาบอด นอกจากจะทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจทั้งของครอบครัวและสังคม ยังต้องมีการใช้ทรัพยากรของประเทศอีกมากในการต้องจัดบริการฟื้นฟูและการศึกษาพิเศษเพื่อให้เด็กตาบอดสามารถที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

จอตาของทารกคลอดก่อนกำหนดจะยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ทำให้เกิดความผิดปกติ ของระบบเส้นเลือดของจอตา เกิดเป็นเส้นเลือดงอกใหม่ และมีเยื่อพังผืดมาดึงรั้งทำให้ จอตาหลุดลอก อาจจะทำให้ ตาบอดได้

โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการตาบอดในเด็กไทย เพราะเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กคลอดก่อนกำหนดและเมื่อเป็นแล้วการรักษาให้กลับเป็นปกติเป็นเรื่องยากผลการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการตรวจพบโรค และให้การรักษาในเวลาที่เหมาะสม

ส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการมองเห็น ทารกที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 35-36 สัปดาห์ หรือมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,000 กรัมทุกคนจึงต้องได้รับการตรวจตาก่อนออกจากโรงพยาบาลและจะตรวจซ้ำอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 7-9 หลังคลอด โรคจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กคลอดก่อนกำหนดและเมื่อเป็นแล้ว การรักษาให้กลับเป็นปกติเป็นเรื่องยาก ผลการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา การตรวจพบโรค และให้การรักษาในเวลาที่เหมาะสม

การมองเห็น จึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ แต่การได้มองเห็นสิ่งที่รัก ยังมีคุณค่าต่อจิตใจ เสริมสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก เปิดโอกาสการเรียนรู้โลกกว้าง

เพื่อให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างดีเท่าที่ศักยภาพของเขาจะทำได้ เพราะรอยยิ้มของแม่สวยงามเกินกว่าจะบรรยาย และคงน่าเสียดายหากลูกไม่ได้เห็น

โครงการช่วยน้องให้มองเห็น กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

จากสถิติของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ซึ่งให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรค ROP มากที่สุดในประเทศไทย พบว่าผู้ป่วยที่เป็น ROP ที่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยเลเซอร์ 50% (อีก 50% สามารถหายเองได้)

จึงประมาณการได้ว่ามีเด็ก ROP
ที่ควรได้รับการรักษาในแต่ละปี
4,000 คนจากทั่วประเทศ

เป็นความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เนื่องจากจอตาของทารกตัวน้อยยังไม่เจริญเต็มที่ เมื่อคลอดออกมาทำให้เกิดความผิดปกติของระบบเส้นเลือดของจอตาเกิดเป็นเส้นเลือดงอกใหม่และมีเยื่อพังผืด (Fibrovacular membrane) มาดึงรั้ง ทำให้จอตาหลุดลอกและตาบอด

โรคจอตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด(ROP) ในทารกเกิดก่อนกำหนด ถึงแม้ว่าจะไม่พบว่าเป็นโรคจอตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด หรือ เป็นระยะไม่รุนแรงก็ตาม ก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ ได้แก่ สายตาผิดปกติ สั้น/ยาว/เอียง ตาเข ตาเหล่ ตาขี้เกียจต้อกระจก ต้อหิน จอตาหลุดลอกเป็นต้น จักษุแพทย์จึงต้องแนะนำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัด ตรวจติดตามอาการเป็นระยะ เพื่อระวังโรคอื่นๆ หรือปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดตามมา

ผู้ป่วยเด็กที่มารับการรักษาเฉพาะทางด้านจักษุเด็กที่เป็นโรคยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งในขณะที่ปัจจุบัน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทีมบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์และความรู้ทักษะในระดับเชี่ยวชาญเทียบเท่าสากล แต่ยังคงขาดแคลนเทคโนโลยีระดับสูงที่ใช้ในการสนับสนุนการดูแลรักษาให้เกิดประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรค การผ่าตัดที่มีความซับซ้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กๆ คืนรอยยิ้มและโลกที่สดใสให้แก่เด็กๆ และครอบครัว ให้สามารถมองเห็นและพึ่งพาตนเองได้ เป็นการสร้างคุณภาพเด็กไทยซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าคืนสู่สังคมไทย

ดังนั้นเด็กที่หายจากโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนดควรได้รับการตรวจตาเป็นระยะเพื่อระวังปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดภายหลังดังกล่าวข้างต้น

ดีเจพุฒ พุฒิชัย มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการช่วยน้อง ให้มองเห็น
            ลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย
จุ๋ย วรัทยา มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการช่วยน้อง ให้มองเห็น
            ลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย
มิว นิษฐา มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการช่วยน้อง ให้มองเห็น
            ลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธามาร่วมเป็นแสงสว่างในความมืดมิด ส่องนำทางให้น้องมองเห็น ผ่านการบริจาคสมทบการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูง และทำการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคความผิดปกติของจอตา หรือ ROP เพื่อลดอัตราเด็กตาบอดและสายตาพิการในเด็ก

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการช่วยน้อง ให้มองเห็น
            ลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการช่วยน้อง ให้มองเห็น
            ลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย

เพราะรอยยิ้มของแม่สวยงามเกินกว่าจะบรรยาย
และคงน่าเสียดายหากลูกไม่ได้เห็น

ประโยชน์ของโครงการ

ทารกคลอดก่อนกำหนดได้รับการตรวจวินิจฉัย และเข้าถึงการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ลดโอกาสการสูญเสียสายตา ตาบอด ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ ดำเนินชีวิตอย่างบุคคล ผู้ที่มีสายตาปกติทั่วไป

ครุภัณฑ์รอการสนับสนุน อาทิ

ลำดับ รายการ ราคา (บาท)
1 เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา 6,000,000
2 ห้องศูนย์จอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด 1,250,000
3 เครื่องผ่าตัดวุ้นตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์และผ่าตัดต้อกระจก 4,800,000
4 เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา 3,200,000
5 กล้องถ่ายภาพจอตาด้วยระบบเลเซอร์สแกน 3,800,000
6 เครื่องจี้สำหรับการรักษา ประจำห้องผ่าตัด 1,200,000
7 เครื่องวัดความดันตา (3 เครื่อง) 780,000
8 กล้องขยายช่วยผ่าตัดตา 550,000
9 เครื่องทดสอบสายตา (3 เครื่อง) 294,000
10 คอนแทคเลนส์ตาปลอม (50 ชุด) 50,000
11 เลนส์ดูมุมตา สำหรับการผ่าตัด 25,000

ร่วมสร้างปาฏิหาริย์
เป็นแสงสว่างส่องนำทาง ให้น้องมองเห็น

ยอดบริจาคขณะนี้

28,284,964 / เป้าหมาย 30,000,000

จำนวนผู้บริจาค

16,641

94%
เป้าหมาย 30,000,000