นโยบายคุกกี้

เมื่อคุณได้เข้าสู่เว็บไซต์ (childrenhospitalfoundation.org) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยจะบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของคุณ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น ผ่านทางเว็บบราวน์เซอร์ในขณะที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ของกองทุนฯ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารของคุณ

ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บ เพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของกองทุนฯ ทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของคุณ โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของคุณ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของคุณทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

กองทุนฯ ใช้คุกกี้อย่างไร

กองทุนฯใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการให้บริการฟังก์ชันพื้นฐาน การจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ จดจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ พฤติกรรม ความชื่นชอบ และความสนใจของคุณ ซึ่งทำให้เว็บไซต์ของกองทุนฯเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ในบางกรณีกองทุนฯจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจต้องใช้ IP Address และคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ประเภทคุกกี้และรายละเอียด

คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary cookies) คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของกองทุนฯ เพื่อระบุสถานะการแสดงผลบนเว็บไซต์ของกองทุนฯ เช่น คุกกี้ที่แจ้งให้กองทุนฯ ทราบว่าคุณได้สร้างบัญชีและลงชื่อเข้าใช้บัญชีนั้น ๆ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ระบุตัวบุคคลของคุณ
คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ (Performance cookies) คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของกองทุนฯ เพื่อรับทราบและเก็บรวบรวมค่าสถิติและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ เช่น จดจำการตั้งค่าของคุณ จำนวนการเข้าชมเว็บไซด์ต่อหน้า เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้กองทุนฯ สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ระบุตัวบุคคลของคุณ
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing/Advertising cookies) คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของกองทุนฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และการใช้เว็บไซต์ของคุณ และเพื่อส่งเนื้อหาจดหมายข่าวหรืออีเมลที่สอดคล้องกับความสนใจของคุณ รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามตามการสมัครรับข้อมูลของคุณ ข้อมูลที่ได้รับนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ และไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณ

การจัดการคุกกี้

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ใช้งานอยู่ ซึ่งการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากต้องการจะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของกองทุนฯ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของกองทุนฯ ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่กองทุนฯ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้เข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

กองทุนฯ อาจะปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง กองทุนฯ แนะนำให้คุณเข้ามาทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะๆ

วิธีการติดต่อกองทุนฯ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา กรุณาติดต่อมาที่ info@childrenhospitalfoundation.org