รวมข้อสงสัยถาม-ตอบ
เกี่ยวกับการบริจาค

 1. ธนาคาร: ทหารไทยธนชาติ (ttb)
  ชื่อบัญชี: มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
  เลขที่บัญชี: 038-1-07690-0

  ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย
  ชื่อบัญชี: มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
  เลขที่บัญชี: 981-9-94554-2

  หลังจากทำการโอนเงินแล้ว กรุณาแนบเอกสารการโอนเงินของท่านผ่านแบบฟอร์มขอใบเสร็จรับเงิน

  หลังจากแนบหลักฐานการโอนแล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานประมาณ 3 วันทําการ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  เมื่อเจ้าหน้าตรวจสอบการโอนเงินแล้ว ผู้บริจาคจะได้รับอีเมล พร้อมใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล

  ผู้บริจาคต้องทำการแนบหลักฐานการโอนเงินภายในเดือนที่บริจาคสำเร็จ เพื่อผลประโยชน์ทางภาษีของท่าน

 2. สั่งจ่ายเช็คในนาม

  มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 3. Account Name : THE CHILDREN'S HOSPITAL​FOUNDATION​

  Bank Name : TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED​

  Bank Tel : +6622992029​

  Bank Address : 3000 PHAHON YOTHIN RD., CHOMPON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 THAILAND​

  Swift code : TMBKTHBK​

  Account Number : 038-1-07690-0​

 1. ธนาคาร: ทหารไทยธนชาติ (ttb)
  ชื่อบัญชี: มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
  เลขที่บัญชี: 038-1-07690-0

  ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย
  ชื่อบัญชี: มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
  เลขที่บัญชี: 981-9-94554-2

  หลังจากทำการโอนเงินแล้ว กรุณาแนบเอกสารการโอนเงินของท่านผ่านแบบฟอร์มขอใบเสร็จรับเงิน

  หลังจากแนบหลักฐานการโอนแล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานประมาณ 3 วันทําการ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  เมื่อเจ้าหน้าตรวจสอบการโอนเงินแล้ว ผู้บริจาคจะได้รับอีเมล พร้อมใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล

  ผู้บริจาคต้องทำการแนบหลักฐานการโอนเงินภายในเดือนที่บริจาคสำเร็จ เพื่อผลประโยชน์ทางภาษีของท่าน

 2. สั่งจ่ายเช็คในนาม

  มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 3. Account Name : THE CHILDREN'S HOSPITAL​FOUNDATION​

  Bank Name : TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED​

  Bank Tel : +6622992029​

  Bank Address : 3000 PHAHON YOTHIN RD., CHOMPON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 THAILAND​

  Swift code : TMBKTHBK​

  Account Number : 038-1-07690-0​

 1. ธนาคาร: ทหารไทยธนชาติ (ttb)
  ชื่อบัญชี: มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
  เลขที่บัญชี: 038-1-07690-0

  ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย
  ชื่อบัญชี: มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
  เลขที่บัญชี: 981-9-94554-2

  หลังจากทำการโอนเงินแล้ว กรุณาแนบเอกสารการโอนเงินของท่านผ่านแบบฟอร์มขอใบเสร็จรับเงิน

  หลังจากแนบหลักฐานการโอนแล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานประมาณ 3 วันทําการ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  เมื่อเจ้าหน้าตรวจสอบการโอนเงินแล้ว ผู้บริจาคจะได้รับอีเมล พร้อมใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล

  ผู้บริจาคต้องทำการแนบหลักฐานการโอนเงินภายในเดือนที่บริจาคสำเร็จ เพื่อผลประโยชน์ทางภาษีของท่าน

 2. สั่งจ่ายเช็คในนาม

  มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 3. Account Name : THE CHILDREN'S HOSPITAL​FOUNDATION​

  Bank Name : TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED​

  Bank Tel : +6622992029​

  Bank Address : 3000 PHAHON YOTHIN RD., CHOMPON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 THAILAND​

  Swift code : TMBKTHBK​

  Account Number : 038-1-07690-0​

 1. ธนาคาร: ทหารไทยธนชาติ (ttb)
  ชื่อบัญชี: มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
  เลขที่บัญชี: 038-1-07690-0

  ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย
  ชื่อบัญชี: มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
  เลขที่บัญชี: 981-9-94554-2

  หลังจากทำการโอนเงินแล้ว กรุณาแนบเอกสารการโอนเงินของท่านผ่านแบบฟอร์มขอใบเสร็จรับเงิน

  หลังจากแนบหลักฐานการโอนแล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานประมาณ 3 วันทําการ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  เมื่อเจ้าหน้าตรวจสอบการโอนเงินแล้ว ผู้บริจาคจะได้รับอีเมล พร้อมใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล

  ผู้บริจาคต้องทำการแนบหลักฐานการโอนเงินภายในเดือนที่บริจาคสำเร็จ เพื่อผลประโยชน์ทางภาษีของท่าน

 2. สั่งจ่ายเช็คในนาม

  มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 3. Account Name : THE CHILDREN'S HOSPITAL​FOUNDATION​

  Bank Name : TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED​

  Bank Tel : +6622992029​

  Bank Address : 3000 PHAHON YOTHIN RD., CHOMPON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 THAILAND​

  Swift code : TMBKTHBK​

  Account Number : 038-1-07690-0​

 1. ธนาคาร: ทหารไทยธนชาติ (ttb)
  ชื่อบัญชี: มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
  เลขที่บัญชี: 038-1-07690-0

  ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย
  ชื่อบัญชี: มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
  เลขที่บัญชี: 981-9-94554-2

  หลังจากทำการโอนเงินแล้ว กรุณาแนบเอกสารการโอนเงินของท่านผ่านแบบฟอร์มขอใบเสร็จรับเงิน

  หลังจากแนบหลักฐานการโอนแล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานประมาณ 3 วันทําการ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  เมื่อเจ้าหน้าตรวจสอบการโอนเงินแล้ว ผู้บริจาคจะได้รับอีเมล พร้อมใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล

  ผู้บริจาคต้องทำการแนบหลักฐานการโอนเงินภายในเดือนที่บริจาคสำเร็จ เพื่อผลประโยชน์ทางภาษีของท่าน

 2. สั่งจ่ายเช็คในนาม

  มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 3. Account Name : THE CHILDREN'S HOSPITAL​FOUNDATION​

  Bank Name : TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED​

  Bank Tel : +6622992029​

  Bank Address : 3000 PHAHON YOTHIN RD., CHOMPON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 THAILAND​

  Swift code : TMBKTHBK​

  Account Number : 038-1-07690-0​

 1. ธนาคาร: ทหารไทยธนชาติ (ttb)
  ชื่อบัญชี: มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
  เลขที่บัญชี: 038-1-07690-0

  ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย
  ชื่อบัญชี: มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
  เลขที่บัญชี: 981-9-94554-2

  หลังจากทำการโอนเงินแล้ว กรุณาแนบเอกสารการโอนเงินของท่านผ่านแบบฟอร์มขอใบเสร็จรับเงิน

  หลังจากแนบหลักฐานการโอนแล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานประมาณ 3 วันทําการ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  เมื่อเจ้าหน้าตรวจสอบการโอนเงินแล้ว ผู้บริจาคจะได้รับอีเมล พร้อมใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล

  ผู้บริจาคต้องทำการแนบหลักฐานการโอนเงินภายในเดือนที่บริจาคสำเร็จ เพื่อผลประโยชน์ทางภาษีของท่าน

 2. สั่งจ่ายเช็คในนาม

  มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 3. Account Name : THE CHILDREN'S HOSPITAL​FOUNDATION​

  Bank Name : TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED​

  Bank Tel : +6622992029​

  Bank Address : 3000 PHAHON YOTHIN RD., CHOMPON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900 THAILAND​

  Swift code : TMBKTHBK​

  Account Number : 038-1-07690-0​