ช่องทางบริจาคอื่น ๆ

THAI QR PAYMENT PromptPay มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

การบริจาคผ่าน QR CODE (e-Donation)

  • บริจาคผ่านธนาคารแอปของธนาคาร โดยการ Scan QR Code ผ่านแอป Mobile Banking ของธนาคารนั้น ๆ
  • ไม่ต้องรอขอใบเสร็จจากระบบ หลักฐานการบริจาคของท่าน จะถูกส่งไปยังสรรพากร รอการลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ
  • ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคในระบบ e-Donation ได้ที่กรมสรรพากร
  • ยอดบริจาคของท่าน จะไม่ถูกนำมารวมในยอดของระบบเว็บไซต์ childrenhospitalfoundation.org เนื่องจากเป็นการบริจาคเข้าระบบของ e-Donation โดยตรง

การบริจาคจากช่องทางอื่น ๆ ทุกช่องทาง ที่ไม่ได้บริจาคในระบบเว็บไซต์ childrenhospitalfoundation.org ยอดบริจาคของท่าน จะไม่ถูกนำมารวมในยอดของระบบเว็บไซต์นี้