โครงการที่รอการสนับสนุน

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
97%
ยอดบริจาคขณะนี้

29,182,452 / เป้าหมาย 30,000,000

จำนวนผู้บริจาค

17,676

อยู่เพื่อยิ้ม เพื่อเด็กพิการทางสมองและการเคลื่อนไหว

ร่วมบริจาคเพื่อการดูแลรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและสมอง

Little Miracle - ผ่าตัด ปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่

ที่โรงพยาบาลเด็ก จะมีเด็กป่วยโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติ ตั้งแต่กำเนิด กลุ่มเนื้องอกและมะเร็ง รวมทั้งภาวะฉุกเฉินต่างๆ

Breath Bank เครื่องช่วยหายใจให้น้องใช้เมื่อกลับบ้าน

ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยเด็กที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน และผู้ป่วยเด็กที่เจ็บป่วยหนักในระยะวิกฤติ

ปรับปรุงห้องตรวจโรคติดเชื้อ รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก

เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อรุนแรงและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ได้มาตรฐาน

Angel Miracle ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ ให้ทารกคลอดก่อนกำหนด

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อ “ตู้อบ” ช่วยเหลือทารกคลอดก่อนกำหนด

Little Miracle ปาฏิหาริย์เล็กๆ เพื่อผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤติ

ร่วมบริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤติในห้องไอซียู

โรงพยาบาลเด็กในฝันของหนู

ร่วมบริจาคให้โครงการเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการรักษาผู้ป่วยเด็ก และจัดซื้ออุปกรณ์แพทย์ เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะกับผู้ป่วยเด็ก

Hug for Hope รักต้องกอด

ร่วมมอบโอกาสแก่ผู้ป่วยเด็ก ให้คืนสู่อ้อมกอดครอบครัว

Heart Heroes เปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน

ร่วมบริจาคเพื่อการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน