ประชาสัมพันธ์

ทีทีบี อีสท์สปริง พาร์ครัน 2002 (TTB Parkrun 2022)

10 ต.ค. 2565

ทีทีบี อีสท์สปริง พาร์ครัน 2002

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน) จัดงานวิ่ว ทีทีบี อีสท์สปริง พาร์ครัน 2002 เป็นงานวิ่งสะสมระยะแบบ Virtual Run และการระดมเงินบริจาค ภายใต้แนวคิด Run for Change งานวิ่งที่จะเปลี่ยน

ให้น้องๆ มีรอยยิ้มได้อีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักนำเงินรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปช่วยเหลือและสนับสนุนเยาวชนที่ยังด้อยโอกาสหรือไม่ได้รับความเท่าเทียมในสังคม

แชร์เรื่องนี้