กิจกรรม

พิธีขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการHeart Heroes เปลี่ยนลิ้นหัวใจเด็ก ทางสายสวน

05 พ.ย. 2562

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)

ศาสตราจารย์ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานจัดหาทุนกองทุนอาคารเฉลิมพระเกีรยติ 80 พรรษามหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เป็นประธานในพิธีขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ Heart Heroes เปลี่ยนลิ้นหัวใจเด็ก ทางสายสวน พร้อมด้วย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ –สมาชิกวุฒิสภา นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โดยพิธิจัดขึ้น บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภายในงานมีการถ่ายภาพขอบคุณองค์กรและผู้สนับสนุนโครงการ Heart Heroes พร้อมแพทย์ผู้ให้การรักษา ผศ.นพ.วรการ พรหมพันธ์ รายงาน ผลจากการรักษาจากการสนับสนุนของทุกท่าน และเปิดวิดิทัศน์โครงการ Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่หัวใจแข็งแรง (เปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน)

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง

ร่วมบริจาคเพื่อการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน