ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผู้ป่วยเด็ก Heart Heroes

27 ธ.ค. 2565

คุณชิษณุพงศ์ ตั้งคุณาพิพัฒน์ นำเงินบริจาคจำนวน 740,890 .- บาท มอบสนับสนุนการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน ในโครงการ Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่หัวใจแข็งแรง โดยการแนะนำชักชวนจากคุณ Vin Buddy

โดยมีแพทย์หญิงพิมพ์ภัค ประชาศิลป์ชัย กุมารแพทย์หัวใจเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นตัวแทนรับมอบ

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง

ร่วมบริจาคเพื่อการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน