ผู้ใหญ่ใจดี

ครอบครัวใจบุญ บริจาคช่วยเด็กเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน

27 ธ.ค. 2565

คุณศราริน เรืองปัญญาวุฒิ พร้อมน้องอิงคทัศน์ น้องนลินา พัฒนพิฑรูย์ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 302,000 บาท สนับสนุนโครงการ Heart Heroes เปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน ให้ผู้ป่วยเด็กที่รอคอยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจได้รับเข้าการรักษา

โดยมีแพทย์หญิง พิมพ์ภัค ประชาศิลป์ชัย กุมารแพทย์โรคหัวใจ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

Heart Heroes เปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน

ร่วมบริจาคเพื่อการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน