ผู้ใหญ่ใจดี

โรตารี่กรุงเทพพัฒนาการ ร่วมสร้างอนาคตของชาติ

22 ก.พ. 2566

โรตารี่กรุงเทพพัฒนาการ ร่วมสร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง นำเงินบริจาค จำนวนเงิน 30,000 บาท มอบสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ Angel Miracle ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ เพื่อทารกคลอดก่อนกำหนด

Rotary Club of Bangkokpattanakarn

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

Angel Miracle ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ ให้ทารกคลอดก่อนกำหนด

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อ “ตู้อบ” ช่วยเหลือทารกคลอดก่อนกำหนด