กิจกรรม

สนับสนุนการสร้างศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

01 ม.ค. 2553

กิจกรรมปี 2553- 2557

  • สนับสนุนการสร้างศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก
  • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  • อาคารผู้ป่วยเด็กหลังใหม่
แชร์เรื่องนี้