กิจกรรม

โครงการ HUG for HOPE ครั้งที่ 2

02 พ.ย. 2561

กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ได้จัดงาน HUG for HOPE ครั้งที่ 2 ขึ้น ด้วยแนวคิด "พาน้องกลับบ้าน" เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ให้เพียงพอกับความต้องการและปริมาณของผู้ป่วยที่

โดยการจัดงาน HUG for HOPE กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายนนี้ ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือที่หลายคนรู้จักในนาม "โรงพยาบาลเด็ก" โรงพยาบาลเด็กจึงเปรียบเหมือนสถาบันหลักในการดูแลสุขภาพเด็ก ตั้งแต่ทารก ทั้งเด็กที่เจ็บป่วย เด็กที่พิการแต่กำเนิด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนด โดยในแต่ละปี มีเด็กจากทั่วประเทศเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลมากกว่า 400,000 คนต่อปี ทั้งจากการเข้ารับการรักษาโดยตรงและจากการส่งต่อการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ

ซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลเด็กมาจากครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อย ทำให้สถาบันสุขภาพเด็กฯ จำเป็นต้องสนับสนุนค่ารักษาในคนไข้หลายราย สำหรับการรักษาให้เด็กที่ป่วยหายเป็นปกติ และสามารถกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวได้อย่างรวดเร็วนั้น นอกจากทีมแพทย์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญแล้ว โรงพยาบาลยังมีความจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเป็นสากลในการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางสำหรับเด็กที่มีอาการซับซ้อน ดังนั้น สถาบันสุขภาพเด็กฯ จึงยังต้องการรับการสนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และ โครงการ "HUG for HOPE ปีที่ 2 พาน้องกลับบ้าน" จึงได้จัดขึ้นอีก

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

Hug for Hope รักต้องกอด

ร่วมมอบโอกาสแก่ผู้ป่วยเด็ก ให้คืนสู่อ้อมกอดครอบครัว