พลังเด็กจิตอาสา

กลุ่ม Prism Protocol Catfight Nartadee ทำความดีช่วยเหลือน้อง

07 เม.ย. 2566

กลุ่ม Prism Protocol Catfight Nartadee จากโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ทำความดีช่วยเหลือน้อง

นำเงินจากการร่วมมือร่วมใจในกลุ่มเพื่อนๆ ที่ตั้งใจทำกิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือและแบ่งปันให้น้องๆผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลเด็ก ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษา ในโครงการ Angel Miracle ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจทารกคลอดก่อนกำหนดและมีความผิดปกติแต่กำเนิด จำนวน 31,514.- บาท พร้อมเข้าเยี่ยมชมมูลนิธิฯ

โดยมีตัวแทนจาก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก รับมอบ

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

Angel Miracle ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ ให้ทารกคลอดก่อนกำหนด

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อ “ตู้อบ” ช่วยเหลือทารกคลอดก่อนกำหนด