ผู้ใหญ่ใจดี

บริษัทลิม ไลน์ แอพพาเรล สนับสนุนการปรับปรุงห้องตรวจโรคปลอดเชื้อ ARI

18 พ.ค. 2566

บริษัท ลิม ไลน์ แอพพาเรล จำกัด นำเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท

พร้อมเสื้อผ้าเด็กคลอดก่อนกำหนด จำนวน 46 ลัง มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสนับสนุน โครงการปรับปรุงห้องตรวจโรคปลอดเชื้อ ARI รับมือโรคอุบัติใหม่

ซึ่งห้องนี้จำเป็นมากต่อการตรวจรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงอย่างโควิด-19 โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยเด็ก ต้องมีระบบการบริการซึ่งมีรายละเอียดและความยุ่งยากซับซ้อนที่แตกต่างจากการดูแลผู้ใหญ่ อีกทั้ง ทารกและเด็กเล็กจะไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจรักษา

ในการนี้มีนพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ประธานบริหารกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก/ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ และพญ.พนิดา ศรีสันต์ ผู้จัดการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก รับมอบ

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ปรับปรุงห้องตรวจโรคติดเชื้อ รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก

เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อรุนแรงและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ได้มาตรฐาน