ผู้ใหญ่ใจดี

บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ

18 มิ.ย. 2566

คุณเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการ บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือ SN Group

นำทีมผู้บริหารและเป็นตัวแทนพนักงาน นำเงินบริจาคร่วมสนับสนุน สุขภาพเด็กไทย โดยนำเงินบริจาคจำนวนรวมทั้งสิ้นจำนวน 262,000 บาท จากการร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร และพนักงาน สนับสนุน โครงการ ธนาคารเครื่องช่วยหายใจ ในการ

"จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคระบบหายใจเรื้อรัง"

ให้กับ กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อการดูแลผู้ป่วยเด็ก ภายในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) โดยผู้บริหารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ รับมอบ

สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

Breath Bank เครื่องช่วยหายใจให้น้องใช้เมื่อกลับบ้าน

ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยเด็กที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน และผู้ป่วยเด็กที่เจ็บป่วยหนักในระยะวิกฤติ