ผู้ใหญ่ใจดี

กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร เพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

29 มิ.ย. 2566

นายดอน ปรมัติวินัย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ , นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมชมกิจการการดูแลรักษาเด็กที่แผนกจักษุแพทย์ ในโครงการ ช่วยน้อง ให้มองเห็น และเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับผู้ปกครองและเด็กป่วย ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ

โดยมีคุณสันติ สาทิพย์พงษ์ รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก คุณสุรวุฒิ สภาวะสุ , พญ.ทัศลาภา แดงสุวรรณ, รองผู้อำนวยการสถาบันฯ, พญ.พนิดา ศรีสันต์ ผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับ

ในการนี้คุณศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช Angel Ambassador มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมน้องกวินท์ ณรงค์เดช ร่วมเป็นตัวแทนของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ในการทำกิจกรรมจิตอาสาในคร้ังนี้

#ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

28,284,964

จำนวนผู้บริจาค

16,641