ผู้ใหญ่ใจดี

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส จำกัด(มหาชน) ช่วยน้องให้มองเห็น

03 ก.ค. 2566

ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานใจบุญ จากบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส จำกัด(มหาชน)

รวมตัวกันเข้ามาเยี่ยมเยียนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ได้นำเงินบริจาคมามอบให้ตัวแทนจากมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือน้องที่มีปัญหาทางสายตา ในโครงการ ช่วยน้องให้มองเห็น จำนวน 45,000.- บาท

ขอบพระคุณทุกท่านนะคะ

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

28,284,964

จำนวนผู้บริจาค

16,641