ผู้ใหญ่ใจดี

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง สนับสนุนโครงการช่วยน้องให้มองเห็น

25 ก.ค. 2566

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ,นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วย นางสาวสุภัค ไชยวรรณ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน,นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์ เลขานุการกรม รวมผู้บริหารรวมบุคลากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมนำเงินบริจาค ให้ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กฯ รับมอบ

สมทบโครงการ ช่วยน้อง ให้มองเห็น เพื่อลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย ในการดูแลรักษาเด็กและจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูง

#LittleMiracle #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #บริจาค #สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แช็งแรง #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #ช่วยน้องให้มองเห็น #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #โรงพยาบาลเด็ก #childrenhospitalfoundationthai #childrenhospitalthailand #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

28,284,964

จำนวนผู้บริจาค

16,641