ผู้ใหญ่ใจดี

สโมสรไลออนส์ กรุงเทพ บัวหลวง ภาค 310 ซี ช่วยน้องให้มองเห็น

06 ก.ย. 2566

คุณนงลักษณ์ เหลืองรุ่งทิพย์ นายกสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ บัวหลวง ภาค 310 ซี นำทีมสมาชิกสโมสรไลออนส์ เข้ามอบเงินบริจาคจำนวน 1. 2 ล้าน โดยเงินจำนวนดังกล่าว มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ นำสนับสนุนโครงการ ช่วยน้องให้มองเห็น เพื่อได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูง

"เครื่องจี้ไฟฟ้าประจำห้องผ่าตัด"

เพื่อใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาสายตาตั้งแต่แรกเกิด ในโครงการช่วยน้องให้มองเห็น เพื่อลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย โดยมีพญ.พนิดา ศรีสันต์ ผู้จัดการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก พญ.ณัฐสุชา หวังถิรอำนวย จักษุแพทย์ พร้อมผู้บริหารสถาบันสุขภาพเด็กฯร่วมรับมอบ

ทั้งนี้สมาชิกจากไลออนส์ กรุงเทพ บัวหลวง ภาค 310 ซี ยังได้ขึ้นเยี่ยมเด็กป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยได้นำอุปกรณ์เครื่องเขียน รวมถึงของเล่นให้แก่เด็กป่วยถึงเตียงสร้างความสุขใจให้กับเด็กๆและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

28,284,934

จำนวนผู้บริจาค

16,641