ผู้ใหญ่ใจดี

บริษัทซันโทรี่ สนับสนุนธนาคารนมแม่ DONOR MILK BANK

20 ก.ย. 2566

บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทยและอินโดไชน่า และ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค สนับสนุน ธนาคารนมแม่ DONOR MILK BANK

จำนวน 296,549.- บาท

นำทีมโดย คุณณัฏฐณิชา วรวรรณเศรษฐ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทยและอินโดไชน่า

คุณมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทยและอินโดไชน่า

คุณวิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยมี พญ.พนิดา ศรีสันต์ ผู้จัดการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็, พญ. ลลิตวดี ทังสุภูติ นายแพทย์ชำนาญการความเชี่ยวชาญ ทารกแรกเกิด,นพ.สมมนตร์ จินดากุล นายแพทย์ชำนาญการความเชี่ยวชาญทารกแรกเกิดปริกำเนิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

28,284,964

จำนวนผู้บริจาค

16,641