ผู้ใหญ่ใจดี

คุณสุมาลี บุตรพงศาพันธ์ ผู้ใหญ่ใจบุญ ช่วยน้องให้มองเห็น

26 ก.ย. 2566

คุณสุมาลี บุตรพงศาพันธ์ นำเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูง ในโครงการช่วยน้องให้มองเห็น ลดอัตราการตาบอดและสายตาพิการในเด็ก ให้ได้รับโอกาสทางการรักษา

โดยมีนายแพทย์ อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ รับมอบ

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

28,284,964

จำนวนผู้บริจาค

16,641