พลังเด็กจิตอาสา

ปาณิสรา ศรีดุรงฤทธิ์ อีกหนึ่งเยาวชน สะพานบุญช่วยน้องคลอดก่อนกำหนด

28 ก.ย. 2566

นางสาวปาณิสรา ศรีดุรงฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เสนอ Senior Project ภายใต้หัวข้อ “Moonlight Beats Charity Concert” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล

โดยเผยแพร่กิจกรรมเชิญชวนผ่านการจัดทำเพจสะพานบุญภายใต้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ได้นำเงินจากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่าย จำนวน 180,197 บาท บริจาคเพื่อมุูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารฯ เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการ “Angel Miracle ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจให้ทารกคลอดก่อนกำหนด” เพื่อจัดซื้อ ตู้อบ สำหรับช่วยเหลือทารกคลอดก่อนกำหนด

นพ.ปวีณ ธาดาดลทิพย์ ประสาทศัลยแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

Angel Miracle ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ ให้ทารกคลอดก่อนกำหนด

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อ “ตู้อบ” ช่วยเหลือทารกคลอดก่อนกำหนด