ผู้ใหญ่ใจดี

NEDA สนง.ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ นำเงินมอบมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

04 ต.ค. 2566

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. และประธานกองทุนสวัสดิการ ภายใน สพพ. พร้อมด้วยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และผู้บริหาร นำเงินบริจาคเพื่อการสาธารณะประโยชน์และการสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสงานสถาปนาองค์กรครบรอบปีที่ 18 ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สนับสนุนโครงการอยู่เพื่อยิ้ม เพื่อช่วยน้องพิการทางการเคลื่อนไหวและสมอง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง

ทพ.นพปฎล จันทร์ผ่องแสง กรรมการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เป็นตัวแทนรับมอบ

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

อยู่เพื่อยิ้ม เพื่อเด็กพิการทางสมองและการเคลื่อนไหว

ร่วมบริจาคเพื่อการดูแลรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและสมอง