พลังเด็กจิตอาสา

เด็กหญิงนสิตางศุ์ ตันศรีประภาศิริและเด็กหญิงพิชญ์ณัชชา สุจิตตานนท์รัตน์ กับกิจกรรมจิตอาสา

02 ต.ค. 2566

เด็กหญิงนสิตางศุ์ ตันศรีประภาศิริ และเด็กหญิงพิชญ์ณัชชา สุจิตตานนท์รัตน์ นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตราม บางนา ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา โดยใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ โดยเล่นดนตรีเปิดหมวก

นำรายได้จากการทำกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

นำมอบให้กับ มูลนิธิมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสมทบโครงการ ช่วยน้องให้มองเห็น ให้น้องได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ที่ #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

27,439,278

จำนวนผู้บริจาค

15,659