ผู้ใหญ่ใจดี

ttb- เวลาเที่ยว - ไฟ-ฟ้า ปันบุญ ช่วยกระจายสะพานบุญ ออกสู่สังคม

26 ต.ค. 2566

กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากมูลนิธิทีทีบี ที่มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน

เพื่อเสริมสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change

ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

โดย ttb- เวลาเที่ยว - ไฟ-ฟ้า ปันบุญ ทีม CAC 7 ช่วยกระจายสะพานบุญ ออกสู่สังคม

ผ่านเว็บสะพานบุญเวลาเที่ยว เกี่ยวก้อยปันบุญ เชิญชวนร่วมบริจาคสนับสนุบสุขภาพเด็กป่วย

พร้อมเปิดลานกิจกรรม เชิญชวนมูลนิธิร่วมออกร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ TTB ร่วมใจกันสนับสนุนอย่างอิ่มใจอิ่มบุญ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ TTB

#ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

27,429,278

จำนวนผู้บริจาค

15,659