ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้มีจิตศรัทธานำเงินบริจาคในนาม คุณพ่อสมพันธ์-คุณแม่อัญชลี จันทวรางกูร ช่วยผู้ป่วยเด็ก

26 ต.ค. 2566

ผู้มีจิตศรัทธานำเงินบริจาคในนาม คุณพ่อสมพันธ์-คุณแม่อัญชลี จันทวรางกูร

บริจาคเครื่องวัดความดันตา มูลค่ารวม 780,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมทบโครงการ ช่วยน้องให้มองเห็น ลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย

โดยมี พญ.สุมาลิน ตรัยไชยาพร จักษุแพทย์จอตาเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

27,439,278

จำนวนผู้บริจาค

15,659