ผู้ใหญ่ใจดี

สุกี้ตี๋น้อย เดอะไนน์ ติวานนท์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม

11 พ.ย. 2566

สุกี้ตี๋น้อย เดอะไนน์ ติวานนท์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน บริจาคยอดขายสุกี้และเครื่องดื่ม ไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวน 186,054 บาท

มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โครงการช่วยน้องให้มองเห็น ลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

27,439,278

จำนวนผู้บริจาค

15,659