ผู้ใหญ่ใจดี

พระจิตร์ จิตตสวโร ร่วมกับ บริษัทฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัดและ CP All

14 พ.ย. 2566

พระจิตร์ จิตตสวโร ร่วมกับ บริษัทฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด และ CP All

มอบค่าลิขสิทธิ์และรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย หนังสือ ปรับจิตเปลี่ยนใจ

รวมเป็นเงินบริจาคจำนวน 70,000 บาท เพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

สนับสนุนโครงการ ช่วยน้องให้มองเห็น ลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย

โดยมี นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก) และผู้บริหารมูลนิธิให้การต้อนรับ

ในการนี้ มีกัลยาณมิตรจาก CP ALL ร่วมคณะนำของใช้สำหรับเด็กร่วมจิตศรัทธาในครั้งนี้ด้วย

อนุโมทนา ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

27,439,278

จำนวนผู้บริจาค

15,659