ผู้ใหญ่ใจดี

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ช่วยอนาคตของชาติ

14 พ.ย. 2566

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กพร.ครบรอบ 21 ปี

ท่านอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

นำทีมผู้บริหาร มอบเงินบริจาคจำนวน 344,936.- บาท พร้อมพัดลมตั้งพื้นจำนวน 10 ตัว ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

โดยมี นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก) รับมอบ

เงินบริจาคในครั้งนี้ นำไปสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก ในโครงการ

ช่วยน้องให้มองเห็น ลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย

ให้ผู้ป่วยเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

27,439,278

จำนวนผู้บริจาค

15,659