ผู้ใหญ่ใจดี

ครอบครัวสันติพาณิชย์วงศ์ ร่วมสนับสนุนการดูแลการรักษาผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในระยะวิกฤต

21 พ.ย. 2566

ครอบครัวสันติพาณิชย์วงศ์ ร่วมสนับสนุนการดูแลการรักษาผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในระยะวิกฤตในโครงการ Little Miracle โดยบริจาคเงินจำนวนเงิน 211,860 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารฯ

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด" จำนวน 4 เครื่อง ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กในห้องไอซียู

โดยมีคุณสุนิสา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หน้างานการพยาบาลอายุรกรรม med1 เป็นตัวแทนรับมอบ

อนุโมทนา ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

Little Miracle ปาฏิหาริย์เล็กๆ เพื่อผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤติ

ร่วมบริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤติในห้องไอซียู