ผู้ใหญ่ใจดี

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ร่วมสนับสนุนบริจาคเพื่อเด็กป่วย โรงพยาบาลเด็ก

27 พ.ย. 2566

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณะกุศล โดยผู้บริหารเข้าเยี่ยมมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กพร้อม ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค 50,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก

อนุโมทนา ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

27,429,278

จำนวนผู้บริจาค

15,659