ผู้ใหญ่ใจดี

มูลนิธิไซมิส สิ่งสรรเสริญ ร่วมบริจาคเพื่อสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

21 ธ.ค. 2566

มูลนิธิไซมิส สิ่งสรรเสริญ โดยคุณสุวิชาดา สร้อยทอง กรรมการมูลนิธิมูลนิธิไซมิส สิ่งสรรเสริญ พร้อมด้วย คุณภัคพล กัญชพรกุญช์ ผู้จัดการมูลนิธิไซมิส สิ่งสรรเสริญ นำเงินบริจาคจำนวน 50,000 .- บาท

ร่วมบริจาคเพื่อสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง ให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการช่วยน้องให้มองเห็น เพื่อลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย

โดยมี นางสุนิสา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม 1 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นตัวแทนรับมอบ

อนุโมทนา ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #MeettheMiracle

1
2
แชร์เรื่องนี้