ผู้ใหญ่ใจดี

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) บริจาคเงินเพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

22 ธ.ค. 2566

คุณอานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

มอบเงินบริจาค จำนวน 70,000 บาท เพื่อสมทบโครงการช่วยน้องให้มองเห็น เพื่อลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย

โดยมีคุณสุนิสา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้างานการพยาบาลอายุรกรรม Med 1 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

อนุโมทนา ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #MeettheMiracle

2
4
3
แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

29,181,232

จำนวนผู้บริจาค

17,673