ผู้ใหญ่ใจดี

คุณสูรย์ ธรสารสมบัติ ร่วมสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

22 ธ.ค. 2566

คุณสูรย์ ธรสารสมบัติ ร่วมสร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยแข็งแรง โดยบริจาค 4,000,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารฯ

เพื่อโครงการช่วยน้องให้มองเห็น สนับสนุนการลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย

โดยมีนพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก) และพญ.พนิดา ศรีสันต์ ผู้จัดการกองทุนฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ,คุณทรงศิริ นิลจุลกะ เป็นตัวแทนรับมอบ

อนุโมทนา ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #MeettheMiracle

5
Add a heading (2)
3
แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

29,182,952

จำนวนผู้บริจาค

17,677