ผู้ใหญ่ใจดี

แฟนคลับ พัคซอจุน และ กลุ่มเส้นทางสู่พัคซอจุน ร่วมเป็นสะพานบุญช่วยน้องผู้ป่วยเด็ก

22 ธ.ค. 2566

แฟนคลับในนาม พัคซอจุน และ กลุ่มเส้นทางสู่พัคซอจุน ร่วมเป็นสะพานบุญ ช่วยน้องผู้ป่วยเด็ก

โดยนำเงินบริจาคยอดเงิน 20,885. บาท มอบให้ตัวแทนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารฯ

อนุโมทนา ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #MeettheMiracle

1
แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

28,284,964

จำนวนผู้บริจาค

16,641