ผู้ใหญ่ใจดี

กลัฟ คณาวุฒิ นำเงินบริจาคสนับสนุนโครงการ ช่วยน้องให้มองเห็น

27 ธ.ค. 2566

กลัฟ คณาวุฒิ นำเงินบริจาคสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก ลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย

โดยมีคุณแม่ นงนุช ไตรพิพัฒนพงษ์ เป็นตัวแทนนำเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ช่วยน้องให้มองเห็น

อนุโมทนา ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

@gulfkanawut

#GulfKanawut #ลูกบอลของคุณบิ๊กกลัฟ

#สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #MeettheMiracle

1
แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

28,284,964

จำนวนผู้บริจาค

16,641