พลังเด็กจิตอาสา

Healing Hearts' mission

26 ธ.ค. 2566

กิจกรรมHealing Hearts จากการรวมตัวของกลุ่มนักเรียนโรงเรียน บางกอกพัฒนา เพื่อร่วมกันส่งเสริมการออกกำลังกายและยังร่วมสนับสนุนให้น้องๆผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลเด็ก ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงหายกลับสู่อ้อมกอดครอบครัว

โดยได้ร่วมนำเงินจากการจัดกิจกรรมจำนวน 46,000 บาท มอบให้โครงการ Heart Heroes เพื่อการสนับสนุนเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Healing Hearts' mission is to educate, promote heart health, and ensure that individuals suffering from heart disease receive timely and affordable healthcare. Heart disease affects millions globally, making awareness crucial for prevention, early detection, and reducing stigma. Our fundraising efforts are directed towards underprivileged children awaiting heart surgery due to congenital heart disease.

We've organized a range of events in the past, including delightful bake sales and the much-celebrated doubles tennis tournament, Rally4Hearts. This tournament, in particular, played a significant role in uniting our school community for an engaging day of tennis with their loved ones. The familial atmosphere and spirited competition not only added a touch of excitement to our events calendar but also fostered connections among students, families, and friends whilst also supporting a great cause. Through the tennis event, we aimed to encourage physical activity while reinforcing the importance of heart health in a memorable and engaging way.

#สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #MeettheMiracle

บริจาค
4
แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

Heart Heroes เปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน

ร่วมบริจาคเพื่อการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน