ผู้ใหญ่ใจดี

มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย มอบสุขภาพสนับสนุนการรักษาเด็กไทยให้มีสุขภาพเด็ก

27 ธ.ค. 2566

มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย มอบสุขภาพสนับสนุนการรักษาเด็กไทยให้มีสุขภาพเด็ก นำโดยคุณ ศรีรัชต์ ธนะรัชต์ ประธานกรรมการมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย ผู้บริหารและพนักงานร่วมใจ รวบรวมเงินบริจาคจำนวน 100,000.- บาท มอบมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สมทบเข้าโครงการช่วยน้องให้มองเห็น เพื่อลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย

โดยมีพญ.พนิดา ศรีสันต์ ผู้จัดการกองทุนฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เป็นตัวแทนรับมอบ

อนุโมทนา ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #MeettheMiracle

บริจาค
บริจาค
แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

28,284,964

จำนวนผู้บริจาค

16,641