ผู้ใหญ่ใจดี

โรงเรียนแสงโสม บริจาคเพื่อสนับสนุนสุขภาพเด็กไทย

05 ม.ค. 2567

นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารในนาม โรงเรียนแสงโสม โดยมี อาจารย์ แสงโสม ริ้วตระกูล เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค โดยนำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมขายของช่วยสังคม จำนวน 100,000 บาท

มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาเด็กป่วย ให้เข้าถึงการรักษา หายกลับสู่อ้อมกอดครอบครัว

โดยมี ตัวแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่โรงเรียนแสงโสม

#สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #MeettheMiracle

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

28,284,964

จำนวนผู้บริจาค

16,641