ผู้ใหญ่ใจดี

สมาคมสโมสรนักลงทุน สนับสนุนสุขภาพเด็ก อนาคตของชาติ

08 ม.ค. 2567

สมาคมสโมสรนักลงทุน โดยคุณชุตาภรณ์ ลัมพสาระ ที่ปรึกษากรรมการสมาคม คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย อุปนายกสมาคม พร้อมด้วยคุณอภิชาต นุชประยูร อุปนายกสมาคม คุณภัทร์ชนก กรกมลพฤกษ์ เหรัญญิกสมาคม นำเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท

มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ช่วยน้องให้มองเห็น ลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงและการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก มอบโอกาสการเข้าถึงการรักษา ให้เด็กได้หายเติบโตกลับสู้อ้อมกอดครอบครัว และเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป

โดยมีแพทย์หญิง พนิดา ศรีสันต์ ผู้จัดการกองทุนฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เป็นตัวแทนรับมอบ

#อนุโมทนาบุญ #ผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #MeettheMiracle

2
3
5
4
แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

28,284,964

จำนวนผู้บริจาค

16,641