ผู้ใหญ่ใจดี

คุณองค์อร พวงสุดรัก และครอบครัว บริจาคเงินช่วยเด็กป่วย

09 ม.ค. 2567

คุณองค์อร พวงสุดรัก และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่ออุทิศให้ นางโสภา ศรแมน และ นางสาวจุ๋มจิ๋ม ศรแมน

เพื่อสนับสนุนโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน ให้โอกาสเด็กเข้าถึงการรักษา

#อนุโมทนาบุญ #ผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #MeettheMiracle

แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

Heart Heroes เปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน

ร่วมบริจาคเพื่อการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน