ผู้ใหญ่ใจดี

Double A นำหน้ากากอนามัยบริจาค จากโครงการแต้มปันสุข 5

12 ม.ค. 2567

จุดเริ่มต้นของชีวิต ของการเป็นเด็ก คือการมีพื้นฐานการดำรงชีวิตและสุขภาพที่ดี

คุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

นำหน้ากากอนามัย Double A จากโครงการแต้มปันสุข 5

มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยมีคุณทรงศิริ นิลจุลกะ หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็ก เป็นตัวแทนรับมอบ ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

#อนุโมทนาบุญ #ผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #MeettheMiracle

1
3
4
แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

29,181,232

จำนวนผู้บริจาค

17,673