ผู้ใหญ่ใจดี

11ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บริจาคมอบให้ โครงการช่วยน้องให้มองเห็น มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

26 ม.ค. 2567

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดร.ไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครอรอบปีที่ 11

“11 ปีฝนหลวง ต่อยอดนวัตกรรม นำเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการทำฝน”

โดยการจัดงานดังกล่าวงดรับกระเช้า เปลี่ยนเป็นนำเงินบริจาคมอบให้ โครงการช่วยน้องให้มองเห็น กองทุนอาคารฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมมอบเงินบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 342,500 บาท

#อนุโมทนาบุญ #ผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #MeettheMiracle

3
5
1
2
6
แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

28,284,964

จำนวนผู้บริจาค

16,641