ผู้ใหญ่ใจดี

บริษัท ท่อส่งปีโตรเลียมไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบสิ่งของและร่วมบริจาค ให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

20 ก.พ. 2567

บริษัท ท่อส่งปีโตรเลียมไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ร่วมมอบเงินและสิ่งของ กิจกรรมบริจาคสถานสงเคราะห์เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งปีที่ 33 “แทปไลน์มอบรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข”

นำโดยคุณกานต์ ศรัทธากุล กรรมการผู้จัดการ คุณทศพร ว่องวิไลรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ/คุณวิพัฒน์ พัฒนาไพบูลย์กุล ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง /คุณธนูชัย ณ เชียงใหม่ ผู้จัดการฝ่ายแผนพัฒนาธุรกิจ/คุณนันท์นภัส วินิจสานันท์ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์

โดยมี นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ประธานบริหารกองทุนอาคารฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)พร้อมด้วย คุณทรงศิริ นิลจุลกะ หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็ก/คุณภาณุวัตร์ ศรีสุวรรณ /หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมรับมอบ

#อนุโมทนาบุญ #ผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #MeettheMiracle #พลังเด็กจิตอาสา

1
4
2
แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

29,184,161

จำนวนผู้บริจาค

17,677