ผู้ใหญ่ใจดี

บัวหลวง ชวนทำดี : โบนัสนี้ พี่ให้น้อง ปี4 ร่วมแบ่งปันโบนัสปีนี้ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ช่วยน้อง ให้มองเห็น”

29 มี.ค. 2567

โครงการสะพานบุญ บัวหลวง ชวนทำดี : โบนัสนี้ พี่ให้น้อง ปี4 ร่วมแบ่งปันโบนัสปีนี้

โดยมี คุณกัลยาณี เล็กสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนโครงการ “ช่วยน้อง ให้มองเห็น” ให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รับเงินบริจาคจำนวน 232,205 .- บาท

โดยมีิ ผศ.นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กฯ เป็นตัวแทนรับมอบเงิน

#อนุโมทนาบุญ #ผู้ใหญ่ใจดี

#สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

#LittleMiracle #โรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ช่วยน้องให้มองเห็น #เครื่องช่วยหายใจ #ปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ #บริจาค #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #ตู้อบเด็กทารก #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #MeettheMiracle #สะพานบุญ #บริจาค

3
2
4
แชร์เรื่องนี้

ร่วมบริจาคให้โครงการ

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดให้เด็กไทย โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย
ยอดบริจาคขณะนี้

27,439,278

จำนวนผู้บริจาค

15,659